Kampania „POZNAJ ZROZUM ZAAKCEPTUJ”

tecza-logoProjekt „POZNAJ ZROZUM ZAAKCEPTUJ” organizowany prze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza jest odpowiedzią na wciąż niską tolerancję społeczną wobec osób niepełnosprawnych. Wynika ona przede wszystkim z braku wiedzy na temat możliwości osób niepełnosprawnych, ich problemów, trybu życia. Niewiedza ta jest przyczyną lęku przed nimi samymi.

 

 

Czytaj dalej