Szkolenie: Outdoor education i inne metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli, trenerów, pracowników młodzieżowych i wszystkich, którzy chcą poznać nowe metody do wykorzystania w pracy z uczniami, podopiecznymi nad ich kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami pracy w grupie i samorozwojem.

Temat szkolenia: Rozwój kompetencji interpersonalnych u dzieci i młodzieży w oparciu o metody edukacji nieformalnej w tym outdoor education.

  Czytaj dalej

Kampania „POZNAJ ZROZUM ZAAKCEPTUJ”

tecza-logoProjekt „POZNAJ ZROZUM ZAAKCEPTUJ” organizowany prze Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza jest odpowiedzią na wciąż niską tolerancję społeczną wobec osób niepełnosprawnych. Wynika ona przede wszystkim z braku wiedzy na temat możliwości osób niepełnosprawnych, ich problemów, trybu życia. Niewiedza ta jest przyczyną lęku przed nimi samymi.

 

 

Czytaj dalej