Historia

Towarzystwo powstało w 2007 r. i swój obszar działań ukierunkowuje na aktywizację i poprawę życia grup wykluczonych. Założone zostało przez grupę ludzi, których życie i działania od lat ściśle wiązały się z organizacjami pozarządowymi. Posiadający różne doświadczenia członkowie TWIKS działają na szerokim obszarze aktywności społecznej. Korzystając z ich wiedzy TWIKS realizuje projekty zarówno kulturalne jak i społeczne. Do tej pory były to projekty żeglarskie, młodzieżowe, szkoleniowe, internetowe, aktywizujące.