Kontakt

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”
Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin
tel. 91 43 40 788, e-mail: biuro@twiks.pl

Katarzyna Jurewicz
Prezes Zarządu, kierownik w projektach E_PERSONEL i Terapia w piaskownicy.
k.jurewicz@twiks.pl

Katarzyna Libiszewska
Wiceprezes Zarządu, ekspert ds. finansów i sprawozdawczości w projektach E_PERSONEL i Terapia w piaskownicy.
k.libiszewska@twiks.pl

Iwona Jurewicz – Wójtowicz
Członek Zarządu, w Organizacji odpowiedzialna za sektor księgowo-kadrowy we wszystkich projektach.
biuro@twiks.pl

Ryszard Łuczkowski
Członek TWIKS, ekspert ds. promocji, rekrutacji i szkoleń w projekcie E_PERSONEL, koordynator projektu V Tydzień Inicjatyw Pozarządowych.
biuro@twiks.pl

Przemysław Głowacki
Ekspert ds. IT w projekcie E_PERSONEL i Terapia w piaskownicy.
info@epersonel.pl

Marcelina Błaszczyk
Członkini TWIKS, obsługa PR, obsługa merytoryczno – informatyczna portalu ‚twiks.pl’.
m.blaszczyk@twiks.pl