Pracownicy TWIKS

Katarzyna Jurewicz
Prezes Zarządu, kierownik w projektach E_PERSONEL i Terapia w piaskownicy.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Ekonomia, specjalizacja Ekonomika Turystyki) oraz studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu. Od zakończenia studiów doświadczenie zawodowe zdobywała w I i III sektorze z obu stron obserwując jak realnie wygląda współpraca tych obu zależnych od siebie obszarów rynku. Od 2005 roku realizowała i koordynowała projekty społeczno – kulturalne. Obecnie kierownik projektów realizowanych przez TWIKS. Trener umiejętności miękkich, który z zamiłowania dzieli się wiedzą i sam dokształca ( ukończona Szkoła Trenerów; szkolenie z couchingu grup młodzieżowych, NLP w biznesie – praktyk NLP).
Autorka i realizatorka licznych projektów i kampanii społecznych. Współautorka planu działania Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektora 3 w Szczecinie. Zapalona podróżniczka. Każdą wolną chwilę i gotówkę przeznacza na zwiedzanie Polski i Europy, powoli szykując się na dalsze wyprawy. Jak nie ma czasu na podróże to czyta o odległych miejscach, by lepiej poznać ich specyfikę. W wolne popołudnia testuje kluby sportowe w Szczecinie i ogląda filmy, głównie kino niszowe i skandynawskie.
Kontakt: k.jurewicz@twiks.pl
Katarzyna Libiszewska
Wiceprezes Zarządu, ekspert ds. finansów i sprawozdawczości w projektach E_PERSONEL i Terapia w piaskownicy.
Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek: Geografia o specjalizacji turystyka morska i nadmorska oraz kierunek: Turystyka i Rekreacja) oraz studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu i studiów podyplomowych Europejski Fundusz Społeczny a Gospodarka Społeczna w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od 2007 roku specjalizuje się pozyskiwaniem funduszy rządowych, samorządowych i unijnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów i rozliczaniu funduszy zewnętrznych zarówno z pozycji Beneficjenta, jak również Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski). Pasjonatka w obszarze III sektora i działalności organizacji pozarządowych.
Kontakt: k.libiszewska@twiks.pl
Iwona Jurewicz
Członek Zarządu, w Organizacji odpowiedzialna za sektor księgowo-kadrowy we wszystkich projektach.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Finanse i Bankowość). Specjalista w zakresie rachunkowości i finansów, posiada certyfikat Ministra Finansów upoważniający do usługowego prowadzenia ksiąg oraz długoletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego. Certyfikaty ukończenia szkoleń- „rachunkowość w organizacjach pozarządowych” oraz ” księgowość w projektach PO KL”.
Zapalona „grzybiara” odreagowująca w ten sposób nadaktywność zawodową. Nie lubi ludzi, którzy dużo mówią a niewiele mają do powiedzenia, posiadająca chroniczną alergię na brak tolerancji wszelkiej.
Kontakt: biuro@twiks.pl
Monika Wawrzyniak
W TWIKS: członek TWIKS, Specjalista ds. finansów i sprawozdawczości, Trener Absolwenta Politechniki Szczecińskiej  (studia inżynierskie na kierunku: Transport i  studia magisterskie na kierunku: Logistyka ) oraz studiów
podyplomowych na kierunku Fundusze Unijne w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy” w Poznaniu. Od 2005 roku rozpoczęła pracę przy projektach finansowanych ze środków unijnych i od tego czasy praca stała się także pasją. Ukończyła wiele szkoleń i kursów dotyczących m.in. funduszy unijnych a w 2010 roku została krajowym Ekspertem ds. oceny projektów komponentu I i VII POKL.
Autorka i współautorka a także realizatorka wielu projektów  w tym gł. z komponentów V, VI, VII, IX POKL . Dodatkowo pracuje jako trener/szkoleniowiec.
Po godzinach pracy szczęśliwa żona i mama. Bez pamięci zakochana w rodzinie i… przyrodzie, każdy wolny czas spędza na obserwacji zwierząt, a gdy to jest niemożliwe zdobywa wiedzę na ich temat z różnych innych źródeł wiedzy.
Fanatyczka czytania i … pisania, uzbierała pokaźną kolekcję własnych wierszy i opowiadań , wciąż dodając nowe.
Kontakt: biuro@twiks.pl
Ryszard Łuczkowski
Członek TWIKS, ekspert ds. promocji, rekrutacji i szkoleń w projekcie E_PERSONEL, koordynator projektu V Tydzień Inicjatyw Pozarządowych.
Absolwent Politechniki Lubelskiej. W latach 1999 – 2003 Dyrektor Regionu Zachodniopomorskiego i Lubuskiego PTE PKO/Handlowy S.A. W roku 2001 nagrodzony tytułem Dyrektora Najlepszego Regionu w kraju. Instruktor ZHP, Zastępca Komendanta Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP. W roku 2002 odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP”. Prezes i właściciel Centrum Szkoleń i Integracji IMPULS w Szczecinie. Członek Zespołu konsultacyjnego Prezydenta Miasta Szczecina ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w II i III sektorze. Kierownik i ekspert w wielu projektach w ramach PO KL. Specjalista w zakresie szkoleń, twórca licznych materiałów metodycznych i repertuarowych. Ukończył liczne kursy dla kadry kierowniczej (Warsztaty Szkoleniowe „Psychologia Szefa”, Kurs „Zarządzanie w oparciu o autorytet lidera”, Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej).
Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego miłośnik motoryzacji, współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Miłośników VW „GARBUS” oraz Członek Zarządu Okręgowego PZMot. w Szczecinie. W wolnych chwilach muzykuje, jako Absolwent Studium Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie posiada umiejętność gry na instrumentach, tworzy własne utwory i kompozycje.
Kontakt: biuro@twiks.pl
Przemysław Głowacki
Ekspert ds. IT w projekcie E_PERSONEL i Terapia w piaskownicy
Kontakt: info@epersonel.pl
Marcelina Błaszczyk
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego (Kulturoznawstwo), oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku Menedżer Kultury.
Kontakt: m.blaszczyk@twiks.pl