Współpraca

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz
sali szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu „Razem możemy więcej –
program aktywizacji społecznej i zawodowej”. Termin złożenia ofert
upływa w dniu 21.11.2016 o godzinie 10.00

Pobierz tutaj

________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego grupowego w ramach projektu „Razem możemy więcej – program aktywizacji społecznej i zawodowej”

Pobierz tutaj

________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego (w tym opracowanie IPD) oraz świadczenie Pośrednictwa pracy w ramach projektu „Razem możemy więcej – program aktywizacji społecznej i zawodowej”

Pobierz tutaj

 

________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na usługę gastronomiczną, noclegową wraz z użyczeniem sali warsztatowej, sprzętu outdoorowego i przestrzeni na zewnątrz do realizacji warsztatów w ramach projektu „Razem możemy więcej – program aktywizacji
społecznej i zawodowej”

Pobierz tutaj

___________________________________

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi transportowej dla grupy 15 osobowej w ramach projektu „Razem możemy więcej – program aktywizacji       społecznej i zawodowej”

Pobierz tutaj

___________________________________

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji trenera zajęć psychoedukacyjnych w ramach rozeznania rynku, na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej – program aktywizacji społecznej i zawodowej”.  Termin składania 17.10.2016 r.

Pobierz tutaj

________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na animacje i świadczenia opieki nad uczestnikami projektu w ramach procedury rozeznania rynku, na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem możemy więcej – program aktywizacji społecznej i zawodowej”.  Termin składania 11.10.2016 r.

Pobierz tutaj

_________________________________________

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące noclegów, wyżywienia i wynajmu sali na pobyt 15 osobowej grupy. Termin składania 11.02.2015 r.

Zapraszam do składania ofert. Pobierz tutaj

 

________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie redakcyjne i graficzne oraz
publikację dodatku do wydania prasy ogólnopolskiej, poświęconego tematyce
kondycji psychicznej młodzieży i metodzie Terapii w Piaskownicy (Sandplay
therapy) – nowej i niezwykle skutecznej metodzie psychoterapii. Pobierz tutaj

Termin składania ofert: 21.11.2013 r.

________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na: Opracowanie redakcyjne i graficzne oraz publikacja 10 ogłoszeń w prasie, poświęconych tematyce Terapii w Piaskownicy (Sandplay therapy) – nowej i niezwykle skutecznej metodzie psychoterapii.

Termin składania ofert 08.11.2013 r Pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE nr 1

Wskazany warunek dysponowania przez Wykonawcę kadrą merytoryczną w postaci
zatrudnionych dziennikarzy i grafików (pkt. VI. 5) należy spełnić, poprzez
załączenie stosownego oświadczenia, wskazującego na posiadanie w swoich
zasobach personalnych odpowiedniej kadry merytorycznej.

________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie redakcyjne i graficzne oraz publikację artykułów sponsorowanych, poświęconych tematyce Terapii w Piaskownicy  w ramach projektu Terapia w piaskownicy – rozwój innowacyjnych form wsparcia.  Pobierz tutaj

Termin składania ofert 24.10.2013 r

________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć zawodowych w ramach projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”.  Pobierz tutaj

Termin składania ofert 05.09.2013 r.

Z uwagi na liczne pytania dotyczące kompetencji trenera do szkolenia z obsługi kas fiskalnych oraz ponownej analizie bazy trenerów na rynku pracy Cześć V pkt 5 dalej pkt 3b zmienia brzmienie

było:

3.b Wykształcenie uzupełniające:
– studia podyplomowe z zakresu: IT,

– autoryzowany serwisant kas fiskalnych.

jest:

3.b Wykształcenie uzupełniające:
– autoryzowany serwisant kas fiskalnych lub szkolenia serwisowe z kas fiskalnych.

Niniejsze zmiany nie wpływają na termin składania ofert, który upływa dn. 05.09.2013 r.

 

_________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na: Druk publikacji „Wprowadzenie do Sandplay Therapy – Terapia w piaskownicy”
Termin składania ofert do 06.08.2013 r Pobierz tutaj

_________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację wsparcia coachingowego i psychologicznego w ramach projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”.  Pobierz tutaj

Termin składania ofert 29.07.2013 r.

_________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”. Termin składania ofert 19.06.2013 r.

 

Pobierz zapytanie ofertowe (.pdf)